Silver Friendly

silver_friendly_orange

Wat is de Silver Economy?

De term komt uit de VS en beslaat alle activiteiten van vijftigplussers. Analysten zijn het erover eens dat tegen 2030 50 procent van de bevolking in de geïndustrialiseerde landen tot deze leeftijdscategorie zal behoren: een drijvende kracht voor verdere wereldwijde economische groei. Wise Management en Silver friendly begeleiden uw bedrijf om perfect in te spelen op deze belangrijke trend.

Wat betekent Silver Friendly voor u?

Knowhow op het vlak van studie, analyse en ontwikkeling van uw marktstrategie gericht op de senioren- en babyboomermarkt.

Enkele activiteitenterreinen:

 1. Expertise over- en strategisch inzicht in de markt voor ouderen en babyboomers.
 2. Strategische follow-up van dit segment op Europees en mondiaal vlak.
 3. Leading partners in hun domein.
 4. Knowhow over de commerciële strategie gericht op senioren en babyboomers.
 5. Een uitgekiend én door babyboomers en senioren gewaardeerd label.
 6. Een strategische en operationele denktank.
 7. Sales- en communicatietraining gericht op senioren en babyboomers.

Harde cijfers met betrekking tot dit marktsegment:

In België stijgt de gemiddelde leeftijd van 41 jaar in 2012 tot 44,6 jaar in 2060.
De proportie van 65-plussers die in 2012 17,40 procent bedraagt, stijgt naar 25,8 procent in 2060.
Het afhankelijkheidscoëfficiënt stijgt van 26,60 procent in 2012 tot 44,60 procent in 2060.

Babyboomers en senioren vertegenwoordigen*:

 • 54% van de totale consumptie
 • 43% van de uitgaven in hotels en restaurants
 • 45% van de uitgaven aan kleding
 • 57% van de vrijetijdsuitgaven
 • 58% van de huishoudelijke uitgaven
 • 60% van de voedingsuitgaven
 • 64% van de gezondheidsuitgaven
 • 62% van de uitgaven voor brillen
 • 72% van de financiële deposito’s
 • 75% van de aankopen van luxeauto’s
 • 59% van de klanten van buurtwinkels
 • 34% van de virtuele aankopen
 • 48% van de online aankopen

(*) cijfers: Frankrijk
U verder overtuigen van de noodzaak om dit enorme potentieel aan te boren en een beroep te doen op Wise Management en Silver friendly hoeft vast niet …

Geef een reactie