Juridische kennisgeving and gegevensbescherming

Verantwoordelijke uitgever
Wise Management
Luchtvaartlaan 7, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Tel.:  +32 2 770 37 32
Gsm:  +32 475 90 04 96
Brussel – ParijsAlgemeen

Deze website wordt u ter beschikking gesteld onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in deze Algemene Voorwaarden. Door uw toegang tot de website www.wisemanagement.be, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Algemene Voorwaarden. Indien een prestatie niet toepasbaar, illegaal of ongeldig is, zal dit de geldigheid, wettelijkheid of toepasselijkheid van de andere prestaties geenszins beïnvloeden.

Wijzigingen

Wise Management behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om de website regelmatig te raadplegen om te controleren of de voorwaarden niet gewijzigd werden.

Op de websites geplaatste informatie

De website www.wisemanagement.be heeft als doel algemene informatie te verstrekken over de producten en diensten van Wise Management. Wise Management kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de precisie, juistheid, het updaten of de volledigheid van de informatie die op zijn websites geplaatst wordt. De teksten worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van hun auteur. De uitgever en de ontwerpers zijn niet verantwoordelijk voor fouten en/of weglatingen. Wise Management garandeert geen permanente toegang tot zijn website, noch het correct functioneren ervan.

Virussen en informaticamisdrijven

Wise Management zal al het mogelijke doen om zijn websites tegen virussen, hacking-aanvallen of om het even welk ander computermisdrijf tegen zijn websites te beschermen.

Hyperlinks naar andere websites

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie verschaft. Wise Management kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hun inhoud. Uit de link naar deze website(s) kan bovendien niet afgeleid worden dat er een of andere expliciete of impliciete samenwerking bestaat tussen Wise Management en deze derde.

Disclaimer

De geplaatste en weergegeven informatie op de websites van Wise Management is niet vrij van fouten. Wise Management voert regelmatig een update van de informatie uit. De informatie die op de website verschijnt is niet het voorwerp van een contractuele band.

In geval van flagrante nalatigheid, fraude of bedrog, kan Wise Management niet verantwoordelijk gehouden worden voor om het even welke vorm van directe, indirecte schade, met bezwarende, incidentele of afhankelijke gevolgen, voor schadevergoeding of een of ander verlies van welke aard dan ook, zonder verband met de voorzorg die de onderbreking van de website veroorzaakt met inbegrip van de onbeperkte ontoegankelijkheid van de websites, virussen, de onbeschikbaarheid van diensten, hacking-aanvallen en computermisdaden.

Het gebruik van de websites van Wise Management valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Als de gebruiker de disclaimer niet aanvaardt, is de enige uitweg de volledige onderbreking van het gebruik van de websites.

Copyright

De website, die – niet exclusief – teksten, voorstellingen, foto’s, geluidsarrangementen, grafische illustraties, logo’s, software en andere elementen bevat, wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Wise Management of van de derden (copyright, database right, software protection right, trademark, model en tekeningen). De reproductie, verspreiding, aanpassing, vertaling, archivering, gedeeltelijke of gehele verwerking voor commerciële doeleinden hiervan is verboden zonder de voorafgaande goedkeuring van Wise Management.

Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevens bescherming verbindt de wijse leiding zich entoe om de vertrouwelijkheid van de verzonden gegevens te respecteren en niet de te geven aan derden in overeenstemming niet de bepalingen en reserveringen van ons charter die toegan keliijk zijn via de volgende link: Privacy en bescherming van persoonlijke gegevensvie.
Gebruikers kunnen te allen tijde om toegang rectificatie of verwijdering van persoonlijke informatie over zich zelf vragen of zich hiertegen verzetten door hun behandeling door Wise Management.

Antispambeleid

Spamming bestaat uit massaal verzenden van niet-gevraagde e-mails naar privépersonen. Wise Management geeft geen toestemming om zijn hardware- en software-infrastructuur aan te wenden om privégebruikers van het internet te spammen.

Gebruik van de dienst

De gebruiker verbindt er zich toe de websites van Wise Management niet voor illegale of schadelijke doeleinden te gebruiken, de toegang tot of de websites van Wise Management en/of van de derden niet te blokkeren of te wijzigen, de websites van Wise Management niet te gebruiken om virussen, bezwaarlijke of illegale inhoud of spam te verspreiden. Wise Management behoudt zich het recht voor om informatie betreffende gebruikers die de nationale, Europese of internationale wetgeving niet respecteren naar de bevoegde autoriteiten over te maken en hun toegang tot de websites te ontzeggen.

Toepasbare wetgeving en bevoegde jurisdictie

Elke andersoort dan welke aard dan ook is onderworpen aan de geldende wetgeving en is onderworpen aan de geldende wetgeving en is de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement van Brussel.

Klachten

Alle klachten betreffende het illegaal of bedrieglijk gebruik van de websites van Wise Management kunnen via het contactformulier van de website gecommuniceerd worden.