Visie

Partner zijn voor onze klanten tijdens de verschillende levensfasen van hun bedrijven, teams, denkprocessen, beslissingen en acties in Europa, de Maghreb en het Midden-Oosten. Al 25 jaar actief voor beursgenoteerde groepen,  multinationals en kmo’s, raden van bestuur of directiecomités op nationaal en internationaal niveau. Guy-Marc Beaude en Wise Management bieden meerwaarde in alle betekenissen van het woord.

  • Passie: onvoorwaardelijk enthousiasme in dienst van onze klanten.
  • Betrokken: de wil om ons als externe partner volledig in te leven in onze klanten. Voor, tijdens en na de opdracht.
  • Nieuwsgierig, creatief en innovatief, om het denkproces van onze klanten en hun teams te blijven voeden.
  • Resultaatgericht en gedreven tijdens het hele proces.
  • Integer en recht door zee, want transparantie, neutraliteit en eerlijkheid zijn de onaantastbare fundamenten van onze visie op advies.

Wise Management biedt u niet enkel een breed aantal actieterreinen, maar ook een blog die u een update geeft over management, strategie en conceptontwikkeling – en die u inspireert en nieuwe invalshoeken leert kennen.